OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 9.5 trang 25 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.5 trang 25 SBT Vật lý 11

Đối với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng

A. độ giảm điện thế mạch ngoài.

B. độ giảm điện thế mạch trong.

C. tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó. 

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đối với toàn mạch thì suất điện động của nguồn điện luôn có giá trị bằng tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong. 

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 25 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF