YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11

Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 = 1 000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V.

a) Tính suất điện động E và điện trở trong r của pin này.

b) Diện tích của pin là S = 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimét vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng định luật Ôm dưới dạng :

\({U_N} = E - {\rm{Ir}} = E - \frac{{{U_N}}}{R}r\)

 và từ các số liệu của đầu bài ta đi tới hai phương trình là :

0,1 = E - 0,0002r   

và    0,15 = E -  0,00015r

Nghiệm của hệ hai phương trình này là : E = 0,3 V và r = 1000 Ω

b) Pin nhận được năng lượng ánh sáng với công suất là :

Ptp = wS = 0,01 W = 10-2 W

Công suất toả nhiệt ở điện trở R2 là Pnh = 2,25.10-5 W.

Hiệu suất của sự chuyển hoá từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng trong trường hợp này là :     

\(\;H = \frac{{{P_{nh}}}}{{{P_{tp}}}} = {\rm{ }}2,25.10{\;^{ - 3}}\; = {\rm{ }}0,225\% .\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Đức Thái

  Cho 6 cục pin giống nhau E=3V, r=0,2Ω, R1=18,7Ω, R2=125Ω. Điện trở của Ampe kế rất nhỏ, chỉ 0,2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi nguồn, tính R3.
  Giúp mk câu tính I mỗi nguồn thôi. Thanks

  https://hoc247.net/fckeditorimg/upload/files/Untitled(1).png

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Đoàn Nhu Ý

  cho R1=6 ; R2=8 ; R3=16 ; Uab=20 .tính công và công suất trên từng điện trở trong 10 phút 

  a)  (R1 nt R2 ) // R3

  b)  R1//R2//R3

  c)  R1 nt R2 nt R3

  d) R1 nt ( R2//R3 )

  e)  (R1//R2) nt R#

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Đoạn mạch A,B gồm 2 điện trở R1=12 ôm và R2=36 ôm mắc nối tiếp. Đặt 1 hdt không đổi 24V giữa 2 đầu đoạn mạch A,B

  a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch A,B và hđt qua mỗi điện trở

  b) Mắc thêm điện trở R3 song song với R1. Tính điện trở R3 để cđdđ qua đoạn mạch là 0.6A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Cho mạch điện R1 nối tiếp R2, R12//R3. E1=4V, E2=6V, r1=0.5Ω, r2=0.5Ω, R1=2Ω, R2=4Ω, R3=12Ω

  a) tính Eb, rb và điện trở tương đương mạch ngoài

  b) tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R3 trong thời gian 3 phút

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA