ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 120 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 120 SGK Vật lý 11 nâng cao

Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết, số cặp êlectron - lỗ trống bằng 10-13 số nguyên tử Si. Nếu ta pha P vào Si với tỉ lệ một phần triệu, thì sổ hạt tải điện tăng lên bao nhiêu lần? 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu ta pha nguyên tố P vào Si với tỉ lệ một phần triệu \(\left( {\frac{1}{{{{10}^6}}}} \right)\) thì số êlectron dẫn được tạo thành bằng một phần triệu số nguyên tử Si.

Gọi N là số nguyên tử Si.

- Số hạt tải điện lúc đầu là: \({N_1} = {2.10^{ - 13}}N\)

- Số hạt tải điện (số êlectron dẫn) tăng thêm:

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}N = \frac{1}{{{{10}^6}}}N = {10^{ - 6}}N\\ \Rightarrow \frac{{{\rm{\Delta }}N}}{{{N_1}}} = \frac{{{{10}^{ - 6}}}}{{{{2.10}^{ - 13}}}} = {5.10^6} \end{array}\)

Vậy số hạt tải điện tăng lên 5.106 lần.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 120 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA