RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 259 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 259 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng

A. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh thật, cùng chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\) (αmin là năng suất phân li của mắt).

B. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh thật, ngược chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\) (αmin là năng suất phân li của mắt).

C. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh ảo, ngược chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\) (αmin là năng suất phân li của mắt).

D. Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh ảo, cùng chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\) (αmin là năng suất phân li của mắt). 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Kính lúp là dụng cụ quang tạo ra ảnh ảo, cùng chiều của vật để mắt nhìn thấy ảnh đó dưới một góc trông \(\alpha  \ge {\alpha _{\min }}\) (αmin là năng suất phân li của mắt).

Chọn đáp án D.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 259 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA