RANDOM
AMBIENT

Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ Hà Huy Độ

27/10/2017 66.93 MB 636 lượt xem 16 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20171027/80457482246_20171027_104910.pdf?r=5536
ANYMIND
Video-Banner

Phân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ Hà Huy Độ phân tích và làm rõ 8 chủ đề Hidrocacbon, Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol, Andehit - Xeton, Axit cacboxylic, Este - Lipit, Cacbohidrat, Amin - Amino axit - Protein, Polime - Hóa học về vấn đề phát triển môi trường với các ví dụ cụ thể, có lời giải chi tiết. Hi vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô và các em học sinh.

 

 

PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH - CĐ

 

Tác giả: Hà Huy Độ

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

 

Tài liệu gồm các chủ đề

Chủ đề 1: Hidrocacbon

Chủ đề 2: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Chủ đề 3: Andehit - Xeton

Chủ đề 4: Axit cacboxylic

Chủ đề 5: Este - Lipit

Chủ đề 6: Cacbohidrat

Chủ đề 7: Amin - Amino axit - Protein

Chủ đề 8: Polime - Hóa học về vấn đề phát triển môi trường

 

Chúc các em ôn tập hiệu quả!

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA