OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT

Giúp em viết đúng chính tả lớp 2

19/05/2021 9.17 MB 479 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210519/980864083486_20210519_133639.pdf?r=6625
ADSENSE/
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Cuốn sách "Giúp em viết đúng chính tả lớp 2" bao gồm các bài tập bổ trợ, giúp học sinh lớp 2 luyện tập, thực hành để nắm vững yêu cầu và nội dung học tập theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng của phân môn Chính tả trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 2

 

 
 

GIÚP EM VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ LỚP 2

Tác giả: TS. Xuân Thị Nguyệt Hà - TS. Vũ Thị Lan - ThS. Lê Hồng Mai

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

---Để xem sách các em vui lòng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247.net tải file Pdf của sách về máy---

Sách gồm hai phần:

Phần một : BÀI TẬP

Cấu trúc phần này bám sát nội dung chương trình của từng tuần học trong SGK Tiếng Việt 2, mỗi tuần thường có 6 - 7 bài tập. Bên cạnh những bài tập giúp học sinh đạt Chuẩn còn có bài tập tạo điều kiện cho học sinh khá, giỏi vươn lên đạt mức trên Chuẩn (kí hiệu *).

Để giúp học sinh luyện tập, thực hành một cách hiệu quả và có hứng thú, các bài tập trong sách được thể hiện đa dạng, với ngữ liệu phong phú, sinh động. Khi làm bài tập, các em có thể ghi kết quả trực tiếp vào trang sách hoặc trình bày lại nội dung, yêu cầu của bài tập trên vở ô li rồi thực hành, luyện tập.

Nội dung cụ thể bao gồm:

 • Tuần 1: Phân biệt c/k, l/n, an/ang. Bảng chữ cái

 • Tuần 2: Phân biệt g/gh, s/x, ăn/ăng. Bảng chữ cái 

 • Tuần 3: Phân biệt ng/ngh, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 4: Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/âng

 • Tuần 5: Phân biệt ia/ya, i/iê, l/n, en/eng

 • Tuần 6: Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 7: Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng

 • Tuần 8: Phân biệt ao/au, r/d/gi, uôn/uông

 • Tuần 9: Phân biệt c/k, l/n, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 10: Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ương

 • Tuần 11: Phân biệt ng/ngh, ch/tr, ac/at

 • Tuần 12: Phân biệt iê/yê/ya, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 13: Phân biệt iê/yê, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 14: Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc

 • Tuần 15: Phân biệt ai/ay, s/x, âc/ât

 • Tuần 16: Phân biệt ui/uy, ao/au, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 17: Phân biệt ui/uy, ao/au, r/d/gi, ec/et

 • Tuần 19: Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 20: Phân biệt s/x, iêc/iêt

 • Tuần 21: Phân biệt ch/tr, uôc/uôt

 • Tuần 22: Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

 • Tuần 23: Phân biệt l/n, ươc/ươt

 • Tuần 24: Phân biệt s/x, uc/ut

 • Tuần 25: Phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã 

 • Tuần 26: Phân biệt r/d/gi, ưc/ưt

 • Tuần 27: Phân biệt ua/uơ, l/n, ên/ênh

 • Tuần 28: Phân biệt s/x, in/inh

 • Tuần 29: Phân biệt s/x, in/inh

 • Tuần 30: Phân biệt ch/tr, êt/êch

 • Tuần 31: Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã 

 • Tuần 32: Phân biệt l/n, v/d, it/ich

 • Tuần 33: Phân biệt s/x, i/iê

 • Tuần 34: Phân biệt ch/tr, o/ô, dấu hỏi/dấu ngã 

Phần hai : ĐÁP ÁN

Phần này nhằm cung cấp đáp án hay gợi ý ngắn gọn cho các bài tập nêu ra ở phần một, giúp học sinh tự kiểm tra kết quả luyện tập, thực hành. 

Các em học sinh có thể sử dụng cuốn sách này để tự luyện tập và tự kiểm tra đánh giá kết quả, hoặc luyện tập thực hành dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, của phụ huynh,... nhằm nâng cao chất lượng học tập phân môn Chính tả nói riêng, môn Tiếng Việt lớp 2 nói chung. 

 

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi!

UREKA_VIDEO-IN_IMAGE

 

MGID
OFF