RANDOM
01RANDOM

Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ

01/07/2020 832.94 KB 54 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200701/514895121669_20200701_151258.pdf?r=5129
QUẢNG CÁO
Video-Banner

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ. Tài liệu bao gồm các câu hỏi hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

SỞ GD&ĐT ĐAKLAK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN HÓA – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 45 phút

                                                                                                                              

I. PHẦN TRÁC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Trong số các chất sau chất nào tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa vàng?

A. \({\rm{CH}} \equiv {\rm{CH}}\)                       B. CH3-CH=CH2               C. CH3-CH2-CH3                 D. CH3-CH3

Câu 2. Dãy đồng đẳng anken có công thức phân tử chung là

A. CnH2n-2(n 2)                 B. CnH2n+2(n 1)                C. CnH2n+1 (n 1)                  D. CnH2n(n 2)

Câu 3. Hiện nay nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Thành phần chính trong khí biogas là khí metan. Khí metan có công thức phân tử là

A. C3H6                              B. C2H4                             C. CH4                                  D. C2H2

Câu 4. Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3-CH2-COOH có tên gọi là

A. Axit pentannoic              B. Axit butanoic                C. Axit propanoic                 D. Axit metanoic

Câu 5. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3thu được 12 gam kết tủA. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2(ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng?

A. 11,2 lít                            B. 5,60 lít                           C. 8,96 lít                             D. 13,44 lít

Câu 6. Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm…(1)….liên kết trực tiếp với….(2)…….. Điền cụm từ thích hợp vào (1) và (2).

A. \(--\mathop {\rm{C}}\limits_{\rm{|}} {\rm{ = O}}\) , nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro

B. –COOH (cacboxyl), nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro

C. –OH (hiđroxyl), nguyên tử cacbon no

D. –CH=O, nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro

Câu 7. Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Tính phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu.

A. 72,22 %                          B. 35,25 %                         C. 65,15 %                           D. 27,78 %

Câu 8. Khi cho CH3-CH2-CH3 tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1). Số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 1                                     B. 2                                    C. 4                                       D. 3

Câu 9. Nhóm chức của anđehit

A. -NH2                               B. -COOH                         C. -CHO                               D. -OH

Câu 10. Cho 4,6 gam glixerol tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V bằng?

A. 250ml                             B. 300 ml                           C. 150ml                               D. 200ml

Câu 11. Giấm là một chất lỏng có vị chua, được hình thành nhờ sợ lên men của ancol etylic. Thành phần chính của giấm là axit axetic có nồng độ từ 2% đến 5%. Axit axetic có công thức?

A. C2H5OH                         B. CH3COOH                    C. CH3OH                            D. HCHO

Câu 12. Trước kia thuốc trừ sâu 666 được sử dụng rộng rãi trong nền nông nghiệp nhưng do chất này có độc tính cao và phân hủy chậm nên đã bị cấm sử dụng tại 169 quốc gia tham gia công ước Stockholm. Chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu 666 có công thức là

A. C2H2                               B. C6H6Cl6                        C. C4H6                                D. C3H8

Câu 13. Cho phản ứng: \({\rm{C}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}{\rm{CHO  +  }}{{\rm{H}}_{\rm{2}}} \to {\rm{ C}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}{\rm{C}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{OH}}\)

Xác định vai trò của CH3CHO trong phản ứng trên

A. Chất khử                        B. Axit                               C. Chất oxi hóa                    D. Bazơ

Câu 14. Để trung hòa hoàn toàn 6 gam axit axetic cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V?

A. 0,05 lít                            B. 0,1 lít                             C. 0,2 lít                               D. 0,15 lít

Câu 15. Sản phẩm sinh ra trong thí nghiệm sau là gì?

A. CH3COOH                    B. (CH3CH2)2O                 C. CH3−CO−CH3                D. CH3CHO

Câu 16. Tính chất hóa học đặc trưng của ankan?

A. Phản ứng cộng                                                          B. Phản ứng trùng hợp

C. Phản ứng thế                                                             D. Phản ứng tách

Câu 17. Khí axetilen là nhiên liệu trong đèn xì oxi – axetilen đề hàn cắt kim loại vì phản ứng cháy của khí axetilen trong oxi tỏa ra lượng nhiệt rất lớn. Thể tích khí oxi (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để đốt cháy hết 1 mol khí axetilen là

A. 56 lít                               B. 112 lít                            C. 70 lít                                D. 65 lít

Câu 18. Dãy đồng đẳng của benzen (C6H6)có công thức phân tử chung là

A. CnH2n(n  2)                                                            B. CnH2n+2 (n  1)

C. CnH2n-6 (n  6)                                                         D. CnH2n-2 (n  2)

Câu 19. Phenol có công thức là

A. CH3OH                          B. CH3COOH                   C. C6H5OH                          D. C2H4

Câu 20. Ankađien là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử

A. Có 1 liên kết đôi C=C                                              B. Chỉ có liên kết đơn

C. Có 2 liên kết đôi C=C                                              D. Có 1 liên kết C C

II. PHẦN TỤ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1: (2 điểm)

a. Gọi tên các hợp chất sau:  CH3OH; CH3-CHO

b. Viết công thức cấu tạo thu gọn các hợp chất sau: axit fomic, butan-2-ol

c. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau

- CH3OH + Na →

- HCOOH + KOH →

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các ống nghiệp đựng các dung dịch hóa chất sau: Axit axetic (CH3COOH), ancol etylic (C2H5OH), phenol (C6H5OH).

Câu 3: (1 điểm) Cho 9 gam một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở  tác dụng với natri dư thì  thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức của axit cacboxylic?

Câu 4: (0,5 điểm) Cho sơ đồ phản ứng sau: Metan→ X → Y → Z → T

Xác định công thức các chất X, Y, Z, T và viết các phương trình (1), (2), (3), (4). Biết T là chất no đơn chức và có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 NĂM 2020 MÔN HÓA HỌC 11

I. PHẦN TRÁC NGHIỆM

1A

2D

3C

4C

5A

6C

7D

8B

9C

10C

11B

12B

13C

14B

15D

16C

17A

18C

19C

20C

 

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 có đáp án Trường THPT Nguyễn Huệ. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

 
 

 

YOMEDIA