ADMICRO
RANDOM

Bài tập tiếng Anh theo chủ đề có kèm hình ảnh minh họa

04/11/2017 821.48 KB 1935 lượt xem 34 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20171104/69491913131_20171104_144250.pdf?r=1855
QUẢNG CÁO
Banner-Video
 
 

CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle           Family             Sister               Eight               Daughter         Grandma

Father          Table               Nine                Mother            Eggs                Map

Ruler            Yellow            Old                  Pink                 Aunt                Grandpa      

……………….       gia đình                                               ……………….           bố

……………….       anh, em trai                                         ……………….           cháu trai

……………….       cháu gái                                               ……………….           mẹ

……………….       cô, dì                                                   ……………….           chú

……………….       bà                                                        ……………….           ông

……………….       số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

  1. What is your name?                My n....me is ................
  2. Who is this?                            This is  ....y mo...her.
  3.  Who is he?                             This is my fath..r.
  4. What is this?                            This is my p...n   

....

CHỦ ĐỀ VỀ ĐỒ VẬT

Bài 1: Điền các từ "a/ an" vào chỗ trống trong câu.

1. ..... octopus                                              2. ..... panda

3. ..... monkey                                              4. ..... elephant

5. ..... tiger                                                   6. ..... board

7. ..... fish                                                    8. ..... egg

9. ..... cat                                                      10. ..... orange

Bài 2: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu.

                      ( is, what, egg, it, an, it)

1. What ............it?                       2. It is .......... elephant

3. ............is it?                             4. .....is a tiger

5. What is.......?                           6. It is an..............

 

....

 

 

YOMEDIA