RANDOM
AMBIENT

Bài tập tiếng Anh lớp 6 theo chủ đề

27/07/2017 821.48 KB 818 lượt xem 19 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2017/20170727/366469005072_20170727_000009.pdf?r=4021
ANYMIND
Video-Banner

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu ôn tập tiếng Anh cơ bản lớp 6 theo từng chủ đề, nhằm giúp các em dễ dàng học bài và ghi nhớ kiến thức quen thuộc.

 

 

CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle           Family             Sister               Eight               Daughter         Grandma

Father          Table               Nine                Mother            Eggs                Map

Ruler            Yellow            Old                  Pink                 Aunt                Grandpa      

……………….       gia đình                                               ……………….           bố

……………….       anh, em trai                                         ……………….           cháu trai

……………….       cháu gái                                               ……………….           mẹ

……………….       cô, dì                                                   ……………….           chú

……………….       bà                                                        ……………….           ông

……………….       số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

  1. What is your name?                My n....me is ................
  2. Who is this?                            This is  ....y mo...her.
  3.  Who is he?                             This is my fath..r.
  4. What is this?                            This is my p...n            

Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B

A

B

1.  My aunt

2.  My father

3. My mother

4. My family

5. My brother

a. mẹ của em

b. bố của em

c. cô của em

d. em trai của em

e. gia đình của em

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt

  1. This/  mother:                   This is my mother: Đây là mẹ của em.
  2. This/ father                __________________________________________
  3. This/ brother              __________________________________________

      4.   This/family                __________________________________________

 

 

Part 2:

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

            1. bro…...r                                           4. Fa...her

2. mo....her                                          5. a...nt

3. n…me                                            6. s....n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt

1. What…….your name?

2. My……is Quynh Anh.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What….......this?

6. This is…........mother.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

…………………………………………………………………………………………

2. Nam / is / My / name.

…………………………………………………………………………………………

3. is / this / What?

…………………………………………………………………………………………

4. pen / It / a / is.

…………………………………………………………………………………………

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1. Tên của bạn là gì? Tên của mình là Quỳnh Anh

…………………………………………………………………………………………

2. Đây là ai? Đây là bố và mẹ của mình.

…………………………………………………………………………………………

CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT

Part 1:                            

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

     _ pple                   _ at                 o_topus           tw_                  c_ock      

     _ ook                  f_ sh                d_or                 p_ ncil             t_ble                t_n

Part 2:                             

Bài 1: Điền các từ "a/ an" vào chỗ trống trong câu.

1. ..... octopus                                              2. ..... panda

3. ..... monkey                                              4. ..... elephant

5. ..... tiger                                                   6. ..... board

7. ..... fish                                                    8. ..... egg

9. ..... cat                                                      10. ..... orange

Bài 2: Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu.

                      ( is, what, egg, it, an, it)

1. What ............it?                       2. It is .......... elephant

3. ............is it?                             4. .....is a tiger

5. What is.......?                           6. It is an..............

.......

Trên đây là trích dẫn tài liệu Ôn tập tiếng Anh lớp 6 theo chủ đề. Để xem đầy đủ nội dung tài liệu các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

 
 

 

Tư liệu nổi bật tuần

YOMEDIA