RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Ôn tập hình học


Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 3 tham khảo bài học Ôn tập hình học. Bài học được Hoc247 biên soạn với đầy đủ nội dung bám sát chương trình Toán lớp 3, gồm các kiến thức về số tự nhiên cùng phần hướng dẫn giải bài tập SGK được biên soạn đầy đủ, chi tiết. Hy vọng với bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt.

ANYMIND

 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Ôn tập hình học

Bài 1 trang 174: Trong hình bên

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ).

Hướng dẫn giải:

 • Đếm số lượng góc vuông có trong hình rồi đọc tên đỉnh, cạnh của góc vuông.
 • Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A; B và khoảng cách từ điểm đó đến điểm A; B là bằng nhau.
 • Tìm tương tự với trung điểm đoạn thẳng ED; AE và MN.

a) Hình đã cho có 7 góc vuông :

   Góc đỉnh A, cạnh AM, AE

   Góc đỉnh M, cạnh MB, MN

   Góc đỉnh M cạnh MA, MN

   Góc đỉnh N, cạnh NM, ND

   Góc đỉnh N, cạnh NM; NE

   Góc đỉnh E, cạnh EN, EA

   Góc đỉnh C cạnh CB, CD

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M (vì M nằm giữa A; B và MA = MB).

    Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N (vì N nằm giữa E; D và NE = ND)

c) Trung điểm của đoạn thẳng AE là điểm I (Lấy I nằm giữa A; E sao cho IA = IE)

    Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm K (Lấy K nằm giữa M và N sao cho KM = KN)

Bài 2 trang 174: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm.

Hướng dẫn giải:

 • Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Bài giải

Chu vi tam giác đã cho là :

35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Đáp số: 101 cm.

Bài 3 trang 174: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68m.

Hướng dẫn giải:

 • Chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Bài giải

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(125 + 68) x 2 = 386 (m)

Đáp số: 386 m.

Bài 4 trang 174: Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Hướng dẫn giải:

 • Tìm chu vi của hình vuông (chính là chu vi hình chữ nhật) bằng cách lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
 • Cạnh của hình vuông bằng chu vi hình vuông chia cho 4.

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)

Đáp số: 50 m.

1.2. Ôn tập hình học (tiếp theo)

Bài 1 trang 174: Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng–ti–mét vuông ?

Hướng dẫn giải:

 • Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

Cách giải :

Diện tích hình A là 8cm2

Diện tích hình B là 10cm2

Diện tích  hình C là 18cm2

Diện tích hình D là 8cm2

Bài 2 trang 175: Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm.

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Hướng dẫn giải:

 • Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
 • Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.
 • Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)
 • Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

a ) Chu vi hình chữ nhật là :

    (12 + 6) x 2 = 36 (cm)

     Chu vi hình vuông là :

     9 x 4 = 36 (cm)

Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật :

      12 x 6 = 72 (cm2)

   Diện tích hình vuông :

      9 x 9 = 81 (cm2)

    Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích của hình chữ nhật là :

      81 – 72 = 9 (cm2)

Bài 3 trang 175: Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau

Hướng dẫn giải:

 • Chia hình đã cho thành các hình vuông, hình chữ nhật nhỏ hơn rồi tìm diện tích của các hình đó.
 • Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình nhỏ vừa được chia.

Cách 1: Có thể chia hình đã cho như sau :

Diện tích hình vuông to là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông nhỏ là :

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình H là :

36 + 9 = 45 (cm2)

Cách 2: Có thể chia hình đã cho thành các hình như sau :

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là :

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật to là :

9 x 3 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là :

18 + 27 = 45 (cm2)

Đáp số: 45 cm2

 

Bài 4 trang 175: 

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Hướng dẫn giải:

 • Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho.

 
 

Hỏi đáp Ôn tập hình học

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

YOMEDIA