RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (17 câu):

Video-Banner
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải toán nhanh cần gấp
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Giúp mk vs ạ mk đng cần gấp cảm ơn mọi ng nhiều

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho (O; 5cm) có hai bán kính OA, OB vuông góc với nhau. Tiếp tuyến của (O) tại A và B cắt nhau tại M. Từ điểm C trên cung nhỏ AB kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt MA, MB lần lượt ở P, Q.a) Tứ giác OAMB là hình gì, vì sao ? b) Tính góc POQ ?c) Tính chu vi tam giác MPQ
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Xin cảm ơn?
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O) và dây AB cố dịnh, điểm M tùy ý thay đổi trên đoạn thẳng AB. Qua A , M dựng đường tròn tâm I tiếp xúc với đường tròn (O) tại A. Qua B và M dựng đường tròn tâm J tiếp xúc với (O) tại B. Hai đường tròn tâm I và tâm J cắt nhau tại điểm thứ hai N. Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O), đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax, By (A,B là tiếp điểm). Lấy C tuỳ ý trên cung AB. Từ C kẻ tiếp tuyến thứ 3 cắt Ax và By tại D và E.

   

  a) Cm DE = AD + BE

  b) Cm OD là đường trung trực của AC và OD // BC

  c) Gọi I là trug điểm của DE, vẽ đường tòn (I; ID). Cmr đường tròn (I;ID) tiếp xúc với đường thẳng AB.

  d) Gọi K là giao điểm của AE và BD. Cmr CK vuông góc AB tại H và K là trung điểm của CH

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 4.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 163)

  Cho đường tròn (O; 15cm), dây AB = 24 cm. Một tiếp tuyến song song với AB cắt các tia OA, OB theo thứ tự ở E, F. Tính độ dài EF ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 163)

  Cho đường tròn (O; 2cm), điểm A di chuyển trên đường tròn. Trên tiếp tuyến tại A, lấy điểm M sao cho AM = OA. Điểm M chuyển động trên đường nào ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 41* (Sách bài tập trang 162)

  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Qua điểm C thuộc nửa đường tròn, kẻ tiếp tuyến d của đường tròn. Gọi E và F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến d. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB . Chứng minh rằng :

  a) CE = CF

  b) AC là tia phân giác của góc BAE

  c) \(CH^2=AE.BF\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 40 (Sách bài tập trang 162)

  Cho đường tròn (O), bán kính OA, dây CD là đường trung trục của OA

  a) Tứ giác OCAD là hình gì ? Vì sao ?

  b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại C, tiếp tuyến nàu cắt đường thẳng OA tại I. Tính độ dài CI biết OA = R

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 39 (Sách bài tập trang 162)

  Cho hình thang vuông ABCD (\(\widehat{A}=\widehat{D}=90^0\)), AB = 4cm, BC = 13cm, CD = 9cm

  a) Tính độ dài AD

  b) Chứng minh rằng đường thẳng AD tiếp xúc với đường tròn có đường kính là BC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 38 (Sách bài tập trang 162)

  Cho đường tròn (O) bán kính bằng 2cm. Một đường thẳng đi qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn và cắt đường tròn tại B và C, trong đó AB = BC. Kẻ đường kính COD. Tính độ dài AD ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 37 (Sách bài tập trang 162)

  Cho điểm A cách đường thẳng xy là 12cm. Vẽ đường tròn (A; 13cm) :

  a) Chứng minh rằng đường tròn (A) có hai giao điểm với đường thẳng xy

  b) Gọi hai giao điểm nói trên là B và C. Tính độ dài BC ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 36 (Sách bài tập trang 162)

  Cho đường thẳng a. Tâm I của tất cả các đường tròn có bán kính 5cm và tiếp xúc với đường thẳng a nằm trên đường nào ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 35 (Sách bài tập trang 162)

  Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm I có tọa độ (-3; 2). Nếu vẽ đường tròn tâm I bán kính bằng 2 thì đường tròn đó có vị trí tương đối như thế nào đối với trục tọa độ ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ tiếp tuến Ax với (O) nó cắt đường tròn (O') tại E. Qua A vẽ tiếp tuyến Ay với (O') nó cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh: AB2=BD.BE

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA