RANDOM
AMBIENT

Hỏi đáp về Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây - Hình học 9

Video-Banner

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND

Danh sách hỏi đáp (16 câu):

Video-Banner
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình giải ik ạ
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247
 • Giúp mình giải ik ạ
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chỉ mk bài 2 a, b, c

  Theo dõi (2)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Phân giác trong của cắt BC tại D và cắt đường tròn tại M. Phân giác ngoài tại Acắt đường thẳng BC tại E và cắt đường tròn tại N. Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh:
  a) MN vuông góc với BC tại trung điểm của BC.
  b) góc ABN = góc EAK
  c) AK là tiếp tuyến của đường tròn (O).

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho góc nhọn xOy và điểm M nằm ở miền trong của góc đó. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của M trên Ox và Oy . Vẽ các đường tròn có đường kính ME và MF cắt OM lần lượt tại Pvà Q; EF cắt OM tại H. CMR:

  \(\dfrac{QO\cdot QM}{PO\cdot PM}=\dfrac{HF^2}{HE^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 25 (Sách bài tập - trang 160)

  Cho hình 75, trong đó hai dây CD và EF bằng nhau và vuông góc với nhau tại I, IC = 2cm, ID = 14cm. Tính khoảng cách từ O đến mỗi dây ?

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 3.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O; 25cm), điểm C cách O 7cm. Có bao nhiêu dây đi qua C có độ dài là một số nguyên cm ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 33* (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O), hai dây AB và CD cắt nhau tại điểm M nằm bên trong đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Cho biết AB > CD, chứng min rằng MH > MK ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 31 (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O), các bán kính OA, OB. Trên cung nhỏ AB lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Gọi C là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng :

  a) OC là tia phân giác của góc AOB

  b) OC vuông góc với AB

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 30 (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn tâm O bán kính 25 cm. Hai dây AB, CD song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng 40 cm, 48 cm. Tính khoảng cách giữa hai dây ấy ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 29 (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O), hai dây AB, CD bằng nhau và cắt nhau tại điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng:

  a) IO là tia phân giác của một trong hai góc tạo bởi hai dây AB và CD

  b) Điểm I chia AB, CD thành các đoạn thẳng bằng nhau đôi một

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 28 (Sách bài tập trang 160)

  Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có \(\widehat{A}>\widehat{B}>\widehat{C}\). Gọi OH, OI, OK theo thứ tự là khoảng cách từ O đến BC, AC, AB. So sánh các độ dài OH, OI, OK ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 27 (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O) và điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng dây AB vuông góc với OI tại I ngắn hơn mọi dây khác đi qua I ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 26 (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O), dây AB và dây CD, AB < CD. Giao điểm K của các đường thnawgr AB, CD nằm ngoài đường tròn. Đường tròn (O; OK) cắt KA và KC tại M và N

  Chứng minh rằng KM < KN

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 24 (Sách bài tập trang 160)

  Cho hình 74 trong đó MN = PQ.

  Chứng minh rằng:

  a) AE = AF

  b) AN = AQ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA