ADMICRO
08AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 2 về Tập hợp các số tự nhiên online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. A = { 0, 1, 2, 3, 4 }
  • B. A = { 1, 2, 3, 4 }
  • C. A = { 0, 1, 2, 3 }
  • D. A = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
 •  
   
  • A. 50;51
  • B. 51;53
  • C. 48;47
  • D. 59;69
  • A. 29
  • B. 30
  • C. 28
  • D. 31
 • MGID
  • A. B = { T, P, H, O, P }
  • B. B = { T, A, P, H, P }
  • C. B = { T, A, P, H, O, P }
  • D. B = { T, A, P, H, O }
 • Câu 6:

  Cho tập hợp A là tập các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 7. Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp A

   

  • A. A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}
  • B. A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}
  • C. \(A = \left\{ {n \in N|n < 7} \right\}\)
  • D. \(A = \left\{ {n \in N*|n \le 7} \right\}\)
 • RANDOM
 • Câu 7:

  Cho tập hợp C là tập các số tự nhiên lớn hơn 18 và nhỏ hơn 22.

  Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp C:

  • A. C = {18; 19; 20; 21; 22}
  • B. C = {18;19; 20; 21}
  • C. C = {n ∈ ℕ | 18 < n < 22}
  • D. C = {n ∈ ℕ | 18 ≤ n ≤ 22}
 • Câu 8:

  Cho tập hợp E là tập các số tự nhiên nhỏ hơn 9.

  Cách viết nào sau đây biểu diễn tập hợp E:

  • A. E = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
  • B. E = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}
  • C. E = {n | n < 9}
  • D. E = {n ∈ ℕ | n ≤ 9}
 • Câu 9:

  Cho tập hợp \(A = \left\{ {n \in N|61 < x < 65} \right\}\)

  Chọn đáp án đúng:

  • A. A = {61, 62, 63, 64}
  • B. A = {62, 63, 64, 65}
  • C. A = {62, 63, 64}
  • D. A = {62, 63, 64; 65}
 • Câu 10:

  Chọn các khẳng định sai trong các khẳng định sau

  • A. \(0 \notin N*\)
  • B. Tồn tại số a thuộc N nhưng không thuộc N*
  • C. Tồn tại số b thuộc N* nhưng không thuộc N
  • D. \(8 \in N\)
MGID