RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 Tập hợp các số nguyên

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 về Tập hợp các số nguyên online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Các số tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên dương
  • B. Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a
  • C. Các số -3; -2; -1 là các số nguyên âm
  • D. Số 0 là số nguyên dương
  • A. 5; 2; -12; -24
  • B. -5; -2; -12; 24
  • C. 5; 2; 12; -4
  • D. 5; -2; -12; 24
 •  

   
   
  • A. \(4 \in Z\)
  • B. \( - 12 \notin N\)
  • C. \( - 6 \in Z\)
  • D. \(6 \notin Z\)
  • A. N
  • B. N*
  • C. Z
  • D. Không có tập hợp số nào phù hợp
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Dấu "+" biểu thị cao hơn mực mực nước biển; dấu "-" chỉ thấp hơn mực nước biển
  • B. Dấu "+" biểu thị thấp hơn mực mực nước biển; dấu "-" chỉ cao hơn mực nước biển
  • C. Dấu "+" biểu thị bằng mực mực nước biển; dấu "-" chỉ thấp hơn mực nước biển
  • D. Dấu "+" biểu thị cao hơn mực mực nước biển; dấu "-" chỉ  bằng mực nước biển
YOMEDIA