RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 9 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 9 tr 75 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điẻm A ngằm trong góc yOz nằm giữa hai tia..... .

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điẻm A ngằm trong góc yOz nằm giữa hai tia Oy,Oz

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 75 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • thanh hằng
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

  a) Hình tạo bởi hai tia là một góc

  b) Hình tạo bởi hai tia phân biệt là một góc

  c) Hình tạo bởi hai tia cắt nhau là một góc

  d) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc

  e) Hình tạo bởi hai tia đối nhau là một góc

  f) Hình tạo bởi hai tia bất kì trên một đường thẳng là một góc bẹt

  g) Hình tạo bởi hai tia có nhiều điểm chung (nhưng không trùng nhau) là một góc bẹt

  h) Hình tạo bởi hai tia trùng nhau là một góc bẹt

  i) Khi vẽ hai góc xOy và yOz thì tia Oy luôn nằm trong góc xOz

  j) Khi vẽ hai góc mOn và nOt, điểm M bất kì thuộc tia On (không trùng với O) luôn nằm trong góc mOt

  k) Cho góc pOr (không phải là góc bẹt), điểm A bất kì trên tia Op, điểm B bất kì trên tia Qr (A và B không trùng với Q). Điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Khi đó tia QM luôn nằm trong góc pOr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây :

  a) Vẽ góc xOy không phải là  góc bẹt

  b) Vẽ góc bẹt tBz

  c) Vẽ góc jGk và điểm M nằm bên trong góc đó

  d) Vẽ góc nCm và nCt sao cho tia Cm nằm giữa hai tia Cn và Ct

  e) Vẽ các góc nCm, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 83)

  Vẽ :

  a) Góc xOy

  b) Tia OM nằm trong góc xOy

  c) Điểm N nằm trong góc xOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải
  Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 82)

  Bổ sung chỗ thiếu (....) trong phát biểu sau :

  Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu ..........

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA