RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 58 tr 13 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Ta kí hiệu n! ( đọc là n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, tức là n! = 1.2.3...n. hãy tính:

a) 5!

b) 4! – 3!

 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 5! = 1.2.3.4.5 = 120

b) 4! – 3! = (1.2.3.4) – (1.2.3) = 24 - 6 = 18

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 13 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA