RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 57 tr 12 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp.

\(a)\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{*8*3}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&9
\end{array}}
\end{array}}}{{70*7*}}\)

\(b*)\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{aaa}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&a
\end{array}}
\end{array}}}{{3**a}}\)

 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số ở hàng đơn vị của tích 70*7* là 7 (vì 3 x 9 = 27).

Tích 70*77 phải chia hết cho 9 nên ta có:

7 + 0 + * + 7 + 7 chia hết cho 9

Hay 21 + * chia hết cho 9

Suy ra * chỉ có thể bằng 6.

Vậy tích cần tìm là 70677.

Suy ra thừa số còn lại: 70677 : 9 = 7853.

Vậy ta có phép nhân:  \(\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{7853}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&9
\end{array}}
\end{array}}}{{70677}}\)

b) Vì a.a có chữ số tận cùng bằng a nên a ∈ {0; 1; 5; 6}

Vì tích aaa.a là một số có bôn chữ số nên a > 3

Ta có: 555.5 = 2775 < 3000 (loại)

666.6 = 3996 (thoả mãn)

Vậy ta có tích: \(\frac{{ \times \begin{array}{*{20}{c}}
{666}\\
{\begin{array}{*{20}{c}}
{}&6
\end{array}}
\end{array}}}{{3996}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 12 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA