RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 66 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5 tr 66 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm O hai đơn vị, không đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Các điểm 2; -2 cách đều điểm 0 hai đơn vị

Điểm 0 cách điểm o không đơn vị

Hai cặp điểm cách đều điểm 0 là: -2 và 2; -3 và 3

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 66 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA