RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1

Vẽ một trục số và cho biết:

a) Những điểm nào cách điểm -1 hai đơn vị.

b) Những điểm nào nằm giữa các điểm -6 và -2.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điểm -3 và 1 ;

b) Các điểm: -5, -4, -3.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 67 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • trang lan

  A. Các số tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên dương

  B. Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

  C. Các số -3;-2;-1 là các số nguyên âm

  D. Số 0 là số nguyên dương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Lê Thảo Trang

  A. 3

  B. -3

  C. -4

  D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Chọn câu đúng:

  bởi thuy tien 18/01/2021

  A. -6 ∈ N

  B. 9 ∉ Z

  C. -9 ∈ N

  D. -10 ∈ Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Chọn câu sai?

  bởi Việt Long 19/01/2021

  A. N ⊂ Z

  B. N* ⊂ Z

  C. Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}

  D. Z = {...; -2; -1; 1; 2; ...}

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Meo Thi

  A. 3

  B. -3

  C. 2

  D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Viet

  A. N

  B. N*

  C. Z

  D. Z*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA