YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 3 trang 80 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 3 trang 80 SBT Toán 6 Tập 2

Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob . Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. Hỏi trong hai tia OC, OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Theo đề bài ta có hình vẽ như hình bên:

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB

Vì D không nằm giữa A và B nên tia OD không nằm giữa hai tia OA, và OB

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 80 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA