YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 1.2 trang 81 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 1.2 trang 81 SBT Toán 6 Tập 2

Dựa vào hình bs.1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

  • Cột A

1) Hai điểm P,Q

2) Hai điểm P, R

3) Hai điểm Q,R

  • Cột B

a) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z, nằm khác phía đối với đường thẳng t

b) thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t và thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng z

c) nằm khác phía đối với đường thẳng z và cũng nằm khác phía đối với đường thẳng t

d) thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng z và cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng t

 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Nối 1 – d     

2 – c    

3 – a

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 81 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA