RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 139 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 139 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tỉ số của hai số a và b có thể viết là \(\frac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) không ? Cho ví dụ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) khác cách viết tỉ số \(\frac{a}{b}\) ở chỗ trong phân số \(\frac{a}{b}\) thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số \(\frac{a}{b}\) thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ \(\frac{-3}{5}\) là phân số (cũng là tỉ số); \(\frac{0,72}{3\frac{1}{4}}\) là tỉ số, không là phân số.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 139 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Bài 16.4* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Hiệu của hai số là 32. Biết 25% số lớn bằng 0,375 số nhỏ. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thu hằng
  Bài 16.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là \(5000m^2\). Trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 1000, khu đấy đó có diện tích bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ
  Bài 16.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Nếu tăng một cạnh của hình chữ nhật thêm 10% độ dài của nó và giảm cạnh kia đi 10% đọ dài của nó thì diện tích của hình chữ nhật đó :

  (A) Tăng thêm 1% 

  (B) Giảm đi 1%

  (C) Không thay đổi

  (D) Không kết luận được có thay đổi hay không 

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 16.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Điền vào chỗ trống (.....)

  A) Tỉ số của \(\dfrac{3}{4}m\) và 60 cm là ..................

  B) Tỉ số của \(\dfrac{2}{5}\) giờ và 12 phút là .................

  C) Tỉ số của 2,5 tạ và 80kg là ..................

  D) Tỉ số của 2 ngày và \(3\dfrac{1}{2}\) giờ là ..................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser
  Bài 143* (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tìm hai số, biết tỉ số của chúng bằng 2 : 5 và tích của chúng bằng 40 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 142* (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tỉ số của hai số bằng 2 : 7. Nếu thêm 35 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ bằng 11 : 14. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 141 (Sách bài tập - tập 2 - trang 37)

  Tỉ số của hai số a và b là \(\dfrac{2}{7}\), tỉ số của hai số b và c là \(\dfrac{21}{26}\). Tính tỉ số của hai số a và c ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA