RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 138 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 138 tr 58 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:

\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)

Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai số nguyên:

a) \(\frac{1,28}{3,15}\) ; b) \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4}\) ;

c) \(1\frac{3}{7}:1,24\) ; d) \(\frac{2\tfrac{1}{5}}{3\tfrac{1}{7}}\).

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{{1,28}}{{3,15}} = \frac{{1,28.100}}{{3,15.100}} = \frac{{128}}{{315}}\)  
Câu b: \(\frac{2}{5}:3\frac{1}{4} = \frac{2}{5}:\frac{{13}}{4} = \frac{2}{5}.\frac{4}{{13}} = \frac{8}{{65}}{\rm{ }}\)  
Câu c: \(1\frac{3}{7}:1,24 = \frac{{10}}{7}:\frac{{124}}{{100}} = \frac{{10}}{7}.\frac{{100}}{{124}} = \frac{{1000}}{{868}} = \frac{{250}}{{217}}{\rm{ }}\)  
Câu d: \(\frac{{2\frac{1}{5}}}{{3\frac{1}{7}}} = \frac{{\frac{{11}}{5}}}{{\frac{{22}}{7}}} = \frac{{11}}{5}.\frac{7}{{22}} = \frac{7}{{10}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 138 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Minh Bảo Bảo

  tỉ số của 2 số là a và b là 3 : 5. Tìm 2 số đó biết a + b = -64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hi hi

  Tính tỉ số của :

  \(\dfrac{2}{3}m\)và 75cm \(2\dfrac{3}{7}\)\(1\dfrac{13}{21}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  a) tính tỉ số

  \(\dfrac{2}{3}\)m và 75 cm \(\dfrac{3}{10}\)giờ và 20 phút

  tính tỉ số của phần trăm

  2\(\dfrac{3}{7}\)và 1\(\dfrac{13}{21}\) 0,3 tạ và 50kg

  hãy viết các tỉ số sau đây dưới dạng tỉ số nguyên

  \(\dfrac{1,28}{3,15}\) \(\dfrac{2}{5}\): 3\(\dfrac{1}{4}\) \(\left(-1\dfrac{3}{7}\right)\): 1,24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Tỉ số của hai số a và b bằng \(1\dfrac{1}{2}\) . Tìm hai số đó, biết rằng a - b = 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  tìm một số , biết 2/9 của số đó là 8,1hehe

  Mọi người giúp mình vs cám ơn rất nhiều .<3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  tìm số tự nhiên có chữ số sao cho tỉ số giauwx số đó và tổng các chữ số của nó là

  a; lớn nhất

  b; bé nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man
  Bài 16.5* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Tỉ số của hai số là \(\dfrac{3}{5}\), hiệu các bình phương của chúng là -64. Tìm hai số đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA