OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT

Hỏi đáp về Chương I Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng

Banner-Video

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 11 Ôn tập chương I Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (185 câu):

Banner-Video
 • Trong hệ toạ độ Oxy, xác định toạ độ các đỉnh C và D của hình bình hành ABCD biết A(-1;0) B(0;4) và giao điểm các đường chéo I(1;1)
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (4)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • Bài 1.44 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập - trang 40)

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn \(\left(C\right):x^2+y^2+2x-4y-11=0\). Tìm phép tịnh tiến biến (C) thành \(\left(C'\right):\left(x-10\right)^2+\left(y+5\right)^2=16\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho phép tịnh tiến theo vecto u khác vecto 0 , đường thẳng d biến thành đường thẳng d' . trong trường hợp nào thì : d trùng d' ? d song song với d' ? d cắt d'

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • RANDOM
  YOMEDIA
  RANDOM
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247

  Tìm phép biến hình biến đồ thị y=x thành đồ thị:

  a/ y=x2/2

  b/ y=x2/4  + 3 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;R’) cùng với hai điẻm A,B . Tìm điểm M trên (O;R) và điểm M’ trên (O’R’) sao cho \(\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{AB}\).

   
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình chữ nhật ABCD . Trên tia đối của tia AB lấy điểm P , trên tia đối của tia CD lấy điểm Q . Hãy xác định điểm M trên BC và điểm N trên AD sao cho MN//CD và PN+QM nhỏ nhất .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho đường tròn (O) đường kính AB cố định . Một đường kính MN thay đổi . Các đường thẳng AM và AN cắt các tiếp tuyến tại B lần lượt là P,Q . Tìm quỹ tích trực tâm các tam giác MPQ và NPQ ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A,B cố định, còn đỉnh C chạy trên một đường tròn (O;R). Tìm quỹ tích đỉnh D khi C thay đổi .

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hai điểm B,C cố định nằm trên (O,R) và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó. Chứng minh rằng trực tâm của tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

MGID
ON