RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.27 trang 36 SBT Hình học 11

Giải bài 1.27 tr 36 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(x = 2\sqrt 2 \). Hãy viết phương trình đường thẳng d′ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số \(k = \frac{1}{2}\) và phép quay tâm O góc 45o.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi dlà ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số \(k = \frac{1}{2}\) thì phương trình của d1 là \(x = \sqrt 2 \). Giả sử d′ là ảnh của d1 qua phép quay tâm O góc 45o. Lấy \(M\left( {\sqrt 2 ;0} \right)\) thuộc d1 thì ảnh của nó qua phép quay tâm O góc 45o là M′(1;1) thuộc d′. Vì OM⊥d1, OM′⊥d′.

Do đó d′ là đường thẳng đi qua M′ và vuông góc với OM′. Khi đó d′ có phương trình x+y−2 = 0.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.27 trang 36 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

  • Huong Duong
    Bài 1.28 (Sách bài tập - trang 38)

    Trong mặt phẳng xOy cho đường tròn (C) có phương trình \(\left(x-1\right)^2+\left(y-2\right)^2=4\). Hãy viết phương trình đường tròn (C') là ảnh qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số \(k=-2\) và phép đối xứng qua trục Ox ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA