RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Tuần 15 - Chính tả Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên và Phân biệt ưi/ươi, s/x, ăt/ăc - Tiếng Việt 3


Bài giảng Chính tả Nghe - viết: Nhà rông ở Tây Nguyên sẽ giúp các em nghe viết đúng và đẹp. Đồng thời, các em cũng sẽ biết cách vận dụng những kiến thức đã học để làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt ưi/ươi, s/x, ăt/ăc.

ANYMIND

 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Nghe - viết : Nhà rông ở Tây Nguyên (từ Gian đầu nhà rông… đến dùng khi cúng tế.)

 • Chú ý từ khó: Gian đầu, giỏ mây, già làng, chiêng.

Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ưi hay ươi?

- khung c...   ,   c... ngựa    ,    s... ấm

- mát r...      ,   g...thư        ,    t... cây

Gợi ý:

 • khung cửi   ,   cưỡi ngựa    ,    sưởi ấm
 • mát rượi    ,   gửi thư         ,    tưới cây

Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) - xâu, sâu

    - xẻ, sẻ

b) - bật, bậc

    - nhất, nhấc

Gợi ý:

a) xâu: xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim...

 • sâu: sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu,...
 •  xẻ: mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ,...
 • sẻ: chim sẻ, san sẻ, chia sẻ,...

b) bật: bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn,...

 • bậc: bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc,...
 • nhất: nhất hạng, thứ nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất,...
 • nhấc: nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân,...
 
 
 • Học xong bài này, các em cần nắm:
  • Viết chính tả bài Nhà rông ở Tây Nguyên
  • Phân biệt được ưi/ươi, s/x, ăt/ăc trong tiếng Việt. 
 • Các em có thể tham khảo thêm bài học 

  Tập làm văn Nghe - kể: Giấu cày và Giới thiệu về tổ em để chuẩn bị cho bài học tiếp theo được chu đáo hơn.

YOMEDIA