ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 9 lớp 6 A part of body


Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 Part A - A part of body hướng dẫn các em làm quen với cách mô tả bộ phận cơ thể người.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 9 Lớp 6 Task A1

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • Head: Đầu
 • Shoulder: Vai
 • Arm: Cánh tay
 • Chest: Ngực
 • Hand: Bàn tay
 • Finger: Ngón tay
 • Leg: Chân
 • Foot: Bàn chân
 • Toe: Ngón chân

2. Unit 9 lớp 6 Task A2

 • Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

- What is that? (Đó là cái gì?)

That is his head. (Đó là cái đầu của anh ấy.)

- What are those? (Đó là gì?)

Those are his shoulders. (Đó là đôi vai của anh ấy.)

- What are these? (Đó là gì?)

These are his fingers. (Đó là các ngón tay của anh ấy.)

- What is this? (Đây là gì?)

This is his chest. (Đây là bộ ngực của anh ấy.)

- What are these? (Đây là gì?)

These are his legs. (Đây là đôi chân của anh ấy.)

3. Unit 9 Lớp 6 Task A3

 • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • Hướng dẫn dịch

a) He is tall. (Anh ấy cao.)

b) She is short. (Bà ấy thấp.)

c) She is thin. (Chị ấy gầy.)

d) He is fast. (Anh ta mập.)

e) He is heavy. (Anh ấy nặng.)

f) She is light. (Chị ấy nhẹ.)

4. Unit 9 Lớp 6 Task A4

 • Which picture? Listen and choose the right picture. (Bức tranh nào? Lắng nghe và chọn bức tranh đúng.)

Guide to answer

a. - d) b. - c) c. - b) d. - a)

 • Nội dung bài nghe

a. She's a short girl. She's fat. (Cô ấy là một cô gái thấp. Cô ấy mập.)

b. He's a fat man. He's tall. (Anh ta là một người mập. Anh ta cao.)

c. He's a short man. He's fat. (Anh ấy là một người thấp. Anh ấy mập.)

d. She's a thin woman. She's tall. (Bà ấy là một người phụ nữ gầy. Bà ấy cao.)

5. Unit 9 Lớp 6 Task A5

 • Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)
 • Hướng dẫn dịch

a) Chi là một vận động viên thể dục.

Cô ấy cao.

Cô ấy gầy.

Cô ấy nhẹ.

Nhưng cô ấy không yếu.

Cô ấy khỏe.

b) Tuấn là một vận động viên cử tạ.

Anh ấy thấp.

Anh ấy mập.

Anh ấy nặng.

Anh ấy khỏe.

6. Unit 9 Lớp 6 Task A6

Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

 • Describe the pictures in exercise A5. (Miêu tả các bức tranh trong bài tập A5.)

Guide to answer

 • Chi

Nam: Who is that?

Lien: That's Chi.

Nam: What does she do?

Lien: She is a gymnast.

Nam: Is she short?

Lien: No, she isn't. She's tall.

Nam: Is she thin?

Lien: Yes, she is.

Nam: Is she weak?

Lien: No, she isn't. She's strong.

 • Tuan

Nam: Who is that?

Lien: That's Tuan.

Nam: What does he do?

Lien: He's a weight lifter.

Nam: Is he short?

Lien: Yes, he is.

Nam: Is he thin?

Lien: No, he isn't. He's fat.

Nam: Is he weak?

Lien: No, he isn't. He's strong.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 9 Lớp 6

Trên đây là nội dung hướng dẫn bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Parts of the body. Để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 6 A part of body

 • Câu 1:

  SMALL

  • A. long
  • B. big
  • C. blue
  • D. old
 • Câu 2:

  TALL

  • A. short
  • B. orange
  • C. quite
  • D. full

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hướng dẫn từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA