ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 10 lớp 6 Food and Drink


Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Food and Drink cung cấp cho các em một số tên thực phẩm và đồ uống và cách mời ai đó ăn/uống gì.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 6 Task B1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Hướng dẫn dịch

a) an apple: một quả táo                         e) rice: gạo

b) an orange: một quả cam                      f) milk: sữa

c) a banana: một quả chuối                     g) meat: thịt

d) water: nước                                       h) vegetables: rau củ

  • Now practice with a partner. (Bây giờ thực hành với bạn học.)

a)

A: What would you like? (Bạn muốn dùng gì?)

B: I'd like an apple. What would you like? (Mình muốn một trái táo. Bạn muốn dùng gì?)

A: I'd like some milk. (Mình muốn một ít sữa.)

b)

A: What would you like?

B: I'd like an orange. What would you like?

A: I'd like a glass of water. (Mình muốn một cốc nước)

2. Unit 10 Lớp 6 Task B2

  • Listen and repeat. Then practice in pairs. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập theo cặp.)
  • Hướng dẫn dịch

Phương: Bữa ăn trưa có gì vậy?

Thu: Có một ít thịt và cơm.

Phương: Có mì sợi không?

Thu: Không. Không có mì.

Phương: Có trái cây không?

Thu: Có. Có một ít trái cây. Có vài quả cam và vài trái chuối.

Phương: Có gì uống không?

Thu: Có một ít nước.

Phương: Có sữa không?

Thu: Không. Không có sữa.

3. Unit 10 Lớp 6 Task B3

Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

Guide to answer

- Is there any meat?

Yes, There is some chicken.

- Is there any milk?

No, there isn't any milk.

- Are there any bananas?

Yes, there are some bananas.

- Is there any fruit?

Yes, there is some fruit.

- Are there any oranges?

No, there aren't any oranges.

- Are there any vegetables?

Yes, there are some vegetables.

- Are there any noodles?

Yes, there are some noodles.

4. Unit 10 Lớp 7 Task B4

  • Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại với bạn học.)

  • Hướng dẫn dịch

- Mình đói bụng. Mình muốn một ít thịt gà và cơm. Bạn muốn dùng gì?

- Mình không đói, nhưng mình thấy khát. Mình muốn dùng một chút nước cam.

5. Unit 10 Lớp 7 Task B5

  • Listen. Match the names of the people with what they would like. (Lắng nghe. Ghép tên người với những gì họ muốn dùng.)

Guide to answer

Nhan - c) & f)

Tuan - a) & d)

Huong - e) & g)

Mai - b) & h)

  • Nội dung bài nghe Task B5

- Nhan would like some chicken and some rice. (Nhân muốn một ít gà và một chút cơm.)

- Tuan would like some meat and some vegetables. (Tuấn muốn một ít thịt và một ít rau.)

- Huong would like some fruit and some milk. (Hương muốn một ít trái cây và một ít sữa.)

- Mai would like some fish and an orange juice. (Mai muốn một ít cá và nước cam.)

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 10 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 10 tiếng Anh lớp 6 Part B - Food and Drink, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 6 Food and Drink

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA