ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 - We are the world

Banner-Video

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 phần A do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau đây

  Nicole is from Australia. She speaks .... . 

  • A. Australia
  • B. Australian
  • C. England
  • D. English
  • A. capital
  • B. city
  • C. mountain
  • D. forest
 •  

   

   
   
  • A. How
  • B. What
  • C. Where
  • D. When
  • A. nation
  • B. national
  • C. nationally
  • D. nationality
 •  

  • A. Britain
  • B. British
  • C. German
  • D. Vietnam
AMBIENT