ON
ON
YOMEDIA
13AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Unit 14 lớp 11 Speaking - Hội thoại Recreation


Bài học Unit 14 Recreation phần Speaking hướng dẫn các em cách thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình về các hoạt động giải trí và đưa ra những lí do chính đáng. 

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Speaking Task 1

The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement. Put (A) beside an expression of agreement and (D) beside an expression of disagreement. (Sau đây là một số cụm từ có thể được sử dụng để thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý. Đặt (A) bên cạnh một biểu hiện đồng ý và (D) bên cạnh một biểu hiện không đồng ý.)

 1. ________I quite agree with you
 2. ________That's a good idea, but...
 3. ________Great!
 4. ________I can't agree with you more.
 5. ________I don't think that's a good idea. 
 6. ________Yes, let's do that.
 7. ________That's a good idea.

Guide to answer

Agreement Disagreement
1, 3, 4, 6, 7 2, 5

2. Unit 14 Speaking Task 2

The students of class 11A2 will have a two-day holiday. They are discussing whether they should go on a camping holiday. Read and practice the conversation. (Các học sinh của lớp 11A2 sẽ có một kì nghỉ hai ngày. Họ đang thảo luận xem có nên đi cắm trại không. Đọc và thực hành các cuộc hội thoại.)

 • A: Let’s go camping.
 • B: Yes. let's do that. Then we can rest and enjoy ourselves in the quiet countryside.
 • C: Oh, I don’t think it’s a good idea. If we go camping, we’ll have to bring a lot of equipment with us.

A: Hãy đi cắm trại nào.

B: Được, chúng ta đi đi. Như thế, chúng ta có thể nghỉ ngơi và vui thú ở vùng nông thôn yên tĩnh.

C: Ồ, mình không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Nếu chúng mình đi cắm trại, chúng mình sẽ phải mang theo rất nhiều đồ dùng cần thiết.

3. Unit 14 Speaking Task 3

Work in groups. Imagine you are the students of class 11A2. Continue the discussion. Express agreement or disagreement, using the reasons below. (Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng bạn là học sinh của lớp 11A2. Tiếp tục các cuộc thảo luận. Thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý, bằng cách sử dụng các lý do dưới đây.)

Guide to answer

Lí do đồng ý Lí do không đồng ý
 1. có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp
 2. có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời
 3. có thể gần gũi với thiên nhiên
 4. có thể thưởng thức cây cỏ, hoa lá, động vật hoang dã
 5. có thể trở nên năng động hơn
 1. phải mang nhiều thiết bị và đồ dùng nặng
 2. phải ăn bánh mỳ trong hai ngày, thật chẳng dễ chịu
 3. phải thuê xe tốn kém tiền bạc
 4. phải ngủ trong lều, thời tiết có thể sẽ xấu

A: Let's go camping.

B: Yes. let's do that. Then we can have a lot of outdoor activities.

C: Oh, I don't think it's a good idea. If we go camping, we'll have to eat bread for two days, which is not very pleasant.

4. Unit 14 Speaking Task 4

Report your discussion to the class. Do the members of your group agree to so camping at last? Why or why not? (Báo cáo thảo luận của bạn trước lớp. Các thành viên trong nhóm của bạn cuối cùng có đồng ý đi cắm trại? Tại sao có và tại sao không?)

Guide to answer

Agree

- We go camping because we can get close to nature. We can have a lot of outdoor activities and can become more active.

Disagree

- We don't want to go camping because if we go camping for two days, we will have to hire tile bus which is expensive. Moreover, we'll have to sleep in the tent. It makes us sick and can't go to school the next day.

ZUNIA12
ADMICRO

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 14 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 14 lớp 11 Speaking.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Speaking Unit 14 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
OFF
ON