OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word

  Câu hỏi:

  My other pursuits include listening to music, reading and gardening.

  • A. 
   chases
  • B. 
   occupations
  • C. 
   specialities
  • D. 
   hobbies

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Pursuit (sự theo đuổi) = hobby (sở thích)

  Dịch: Những mưu cầu khác của tôi bao gồm nghe nhạc, đọc sách và làm vườn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF