ON
ON
YOMEDIA
15AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Unit 14 lớp 11 Listening - Bài nghe Recreation


Bài học Unit 14 Recreation phần Listening giúp các em phát triển những kỹ năng nghe hiểu và chọn đáp án đúng cùng với việc trả lời những câu hỏi liên quan đến hoạt động giải trí.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 14 Lớp 11

Work in pairs. What can you see in the two pictures above?. (Làm việc theo cặp. Em có thể thấy điều gì trong hai bức hình trên?)

Guide to answer

 • Picture 1
  • They are student.
  • They are going picnic/camping in the countryside.
 • Picture 2
  • They are visitors/tourists.
  • They are going sightseeing in the town.

2. While You Listen Unit 14 Lớp 11

2.1. Unit 14 Listening Task 1

Three students are talking about how they would like to spend their holiday. Listen to them and decide if the statements are true (T) or false (F). (Ba học sinh đang nói về cách họ muốn dành cho kì nghỉ của họ. Lắng nghe và quyết định câu nói là đúng (T) hoặc sai (F).)

 1. Anna doesn’t like summer weather. (Anna không thích thời tiết mùa hè.)
 2. Anna usually spends two weeks in a national park every summer. (Anna thường dành 2 tuần đến công viên quốc gia mỗi mùa hè.)
 3. Terry has never been to the mountains or the desert in summer. (Terry chưa bao giờ leo núi hay đến sa mạc vào mùa hè.)
 4. Terry is attracted to the beauty of nature. (Terry bị thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên.)
 5. Mary likes the solitude of the wilderness. (Mary thích sự tĩnh mịch của vùng đất hoang sơ.)
 6. Mary enjoys the comfortable life in the cities. (Mary thích cuộc sống thoải mái ở thành phố.)

Guide to answer 

1 2 3 4 5 6
T T F T F T

2.2. Unit 14 Listening Task 2

Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi sau)

 1. What activities do Anna and her friends enjoy doing most in the national park? (Những hoạt động nào Anna và bạn cô ấy thích làm ở công viên quốc gia?)
 2. Where can they sleep? (Họ có thể ngủ ở đâu?)
 3. According to Terry, why aren't the natural places as beautiful as they used to be? (Theo như Terry, tại sao những nơi thuộc về thiên nhiên không còn đẹp như trước đây nữa?)
 4. What does Terry think is also very important to the world? (Terry nghĩ rằng điều gì quan trọng với thế giới?)
 5. Where does Mary spend most of her summer holidays? (Marry thường dành kì nghỉ hè của mình ở đâu?)
 6. Why doesn't Mary like camping? (Tại sao Marry không thích đi cắm trại?)

Guide to answer

 1. Ridding their dirt bike in the desert, taking showers in waterfalls and swimming in lakes and rivers.
 2. In sleeping bags or tents.
 3. Because more and more people are going (coming) to these places and leave trash in the forests and take rocks and plants with them.
 4. He thinks nature is also important to the world.
 5. In cities.
 6. Because she can't put up an umbrella tent in the wind or make a fire in the rain or carry a heavy backpack.

3. After You Listen Unit 14 Lớp 11

Work in pairs. List three advantages of a camping holiday? (Làm việc theo cặp. Liệt kê ba lợi ích của một kì nghỉ cắm trại?)

Guide to answer

Advantages of a camping holiday

 • helping us to learn more about the nature and how to survive
 • feeling more confident
 • relaxing and releasing stress after hard working hours
 • learning to make good planning for a camping trip
 • strengthening our health
 • tightening friendship and improving the cooperative spirit
 • getting close to nature and enjoy it.
 • learning lots of things from real life/nature.

4. Tapescript Listening Unit 14 Lớp 11

ANNA: it’s hot and humid in New York City in the summer and I often feel depressed then. So in July and August, I often go out of the city to the west where there are some beautiful national parks and forests. I often go with my friends, and I spend about two weeks in a national park every year. We might stay at campgrounds in the park, but wilderness areas are more fun. What we enjoy most is to ride our dirt bikes in the desert, take showers in waterfalls and swim in the lakes and rivers. And at night, we sleep in our sleeping bags or tents and cook on our gas stove. It’s wonderful that we can live in nature and enjoy it.

TERRY: I used to go to the mountains, the desert, and other places with spectacular scenery in summer. I don't do any more, although I'm attracted to the beauty of nature. But I think these natural places aren't as beautiful as they used to be. Now more and more people are going to these places. They leave trash in the forests, and take rocks and plants with them. They don't care about nature. I believe not only people are important to the world - nature is also important.

MARY: Like most other people. I'm very fond of natural spectacular scenery, but when I travel, I spend most of my time in cities. Why do I not want to live in nature and enjoy it? It’s the solitude of the wilderness. It's for animals and plants, not for me. I hate camping, too. I can't put up an umbrella tent in the wind. I can't make a fire in the rain, and a backpack is usually too heavy for me. So I'd better stay in the cities and enjoy the comfort they offer.

Phần dịch bài nghe Unit 14

ANNA: trời nóng và ẩm ướt ở thành phố New York vào mùa hè và tôi thường cảm thấy buồn chán sau đó. Vì vậy, vào tháng 7 và tháng 8, tôi thường đi ra khỏi thành phố về phía tây, nơi có một số công viên quốc gia và rừng đẹp. Tôi thường đi cùng bạn bè, và mỗi năm tôi dành khoảng hai tuần ở công viên quốc gia. Chúng tôi có thể ở lại các khu cắm trại trong công viên, nhưng những khu vực hoang dã lại vui vẻ hơn. Những gì chúng tôi thích nhất là đi xe đạp bụi trên sa mạc, tắm trong thác nước và bơi trong các hồ và sông. Và vào ban đêm, chúng tôi ngủ trong túi ngủ hoặc lều và nấu ăn bằng bếp gas. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể sống trong tự nhiên và tận hưởng nó.

TERRY: Tôi thường đến những ngọn núi, sa mạc, và những nơi khác với khung cảnh ngoạn mục vào mùa hè. Tôi không làm gì cả, mặc dù tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ rằng những nơi tự nhiên này không còn đẹp như trước đây nữa. Ngày càng có nhiều người đến những nơi này. Họ để lại rác trong rừng, và lấy đi đá, cây trồng. Họ không quan tâm đến thiên nhiên. Tôi tin không chỉ có con người quan trọng đối với thế giới - thiên nhiên cũng mang tầm rất quan trọng.

MARY: Giống như hầu hết những người khác. Tôi rất thích phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục, nhưng khi đi du lịch, tôi dành phần lớn thời gian ở các thành phố. Tại sao tôi không muốn sống trong tự nhiên và tận hưởng nó? Đó là sự cô đơn của vùng hoang dã. Nó dành cho động vật và thực vật, không phải cho tôi. Tôi cũng ghét cắm trại. Tôi không thể dựng lên một cái ô dù khi trời gió. Tôi không thể nhóm lửa khi trời mưa, và đeo một cái ba lô thường là quá nặng cho tôi. Vì vậy, tôi nên ở lại trong các thành phố và tận hưởng những tiện nghi mà họ cung cấp.

ZUNIA12
ADMICRO

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 14 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 14 lớp 11 Listening.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Listening Unit 14 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
OFF
ON