ON
ON
YOMEDIA
15AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Unit 14 lớp 11 Reading - Bài dịch Recreation


Bài học Unit 14 Recreation phần Reading giúp các em phát triển kỹ năng đọc hiểu tìm ý chính và chi tiết thông tin bài đọc về chủ đề giải trí.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Read Unit 14 Lớp 11

Work in pairs. Which of the following leisure activities do you think. British people often do in their spare time? (Làm việc theo cặp. Các hoạt động giải trí nào sau đây bạn nghĩ rằng người dân Anh thường làm trong thời gian rảnh rỗi của họ?)

 • reading books/newspaper (đọc sách báo)
 • watching TV/video (xem TV)
 • playing sports (chơi thể thao)
 • shopping (mua sắm)
 • singing (hát)
 • meeting friends (gặp gỡ bạn bè)
 • listening to the music (nghe nhạc)
 • watching sports (xem thể thao)
 • spending time outdoors (dành thời gian ra ngoài)
 • playing a musical instrument (chơi nhạc cụ)

2. While You Read Unit 14 Lớp 11

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm những bài tập bên dưới.)

2.1. Unit 14 Reading Task 1

The words/ phrases in italics in the following sentences all appear in the passage. Circle the correct answer. (Tất cả các từ/ cụm từ in nghiêng trong các câu sau xuất hiện trong đoạn văn. Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. The activities are home based. They are organized………..

A. at home

B. outdoors

C. in the basement of the house

2. Television viewing is by far the most popular pastime. This means………..

A. people have to go very far to watch television

B. television viewing is much more popular than any other pastime

C. television viewing is as popular as other pastimes

3. There are many different courses on offer. This means….....

A. there are many different courses on television

B. there are many different courses to be taken

C. there are many different courses that teach people to make offers

4. Besides watching television, people have other pursuits. This means…….

A. besides watching television, people have other leisure activities

B. besides watching television, people have to work

C. besides watching television, people don’t enjoy doing anything else

5. Spectator sports are……………

A. sports people take part in

B. sports people often watch

C. beautiful sports

6.  Entry qualifications are……………

A. necessary conditions for being admitted to the course

B. ability to pay the fees

C. entry examinations

Guide to answer

1-A. The activities are home based. They are organized at home. (Những hoạt động chủ yếu ở nhà. Chúng được tổ chức tại nhà.)

2-B. Television viewing is by far the most popular pastime. This means television viewing is much more popular than any other pastime. (Xem tivi là trò tiêu khiển phổ biến nhất. Có nghĩa là việc xem tivi phổ biến hơn nhiều thú tiêu khiển khác.)

3-B. There are many different courses in offer. This means there are many different courses to be taken. (Có nhiều khóa học được tổ chức.)

4-A. Besides watching television, people have other pursuits. This means besides watching television, people have other leisure activities. (Bên cạnh việc xem tivi, con người có những hoạt động giải trí khác.)

5-B. Spectator sports are sports people often watch. (Những môn thể thao được con người xem.)

6-A. Entry qualifications are necessary conditions for being admitted to the course. (Chứng chỉ đầu vào là điều kiện cần thiết cho việc tham gia vào các khóa học.)

2.2. Unit 14 Reading Task 2

Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi sau)

 1. Why are recreation and entertainment important to people? (Tại sao thú tiêu khiển và giải trí quan trọng với con người?)
 2. What sports do the British like watching? (Những môn thể thao nào người dân Anh thích xem?)
 3. What sports do they like taking part in? (Những môn thể thao nào họ thích tham gia?)
 4. Why do many British people take weekend courses? (Tại sao nhiều người dân Anh tham gia những khóa học cuối tuần?)

Guide to answer

 1. Because without them, they will become dull and bored.
 2. Football and rugby in winter, and cricket and athletics in summer.
 3. Walking and swimming
 4. Because this is a new kind of entertainment which gives them pleasure.

3. After You Read Unit 14 Lớp 11

Work in pairs. Discuss the question: Which of the British leisure activities mentioned in the passage are also popular in Vietnam. Which are not? (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi về các hoạt động giải trí người Anh được đề cập trong đoạn cũng phổ biến tại Việt Nam? Hoặc không phổ biến.)

Guide to answer

 • A: Do you think the British leisure activities are the same as those in Vietnam?
 • B: I think some popular leisure activities in Vietnam are watching TV, gardening and karaoke singing.
 • A: You're right. There’s no doubt about that. Besides, Vietnamese people like playing sports such as football, volleyball and swimming in their free time, too.

4. Phần dịch Reading Unit 14 Lớp 11

Một câu tục ngữ của người Anh đã nói “Chỉ làm mà không giải trí khiến người ta mụ người đi”. Các hoạt động vui chơi giải trí quan trọng cho mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hình thức giải trí sẽ khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Ở Anh, những hoạt động giải trí thông thường nhất diễn ra ở nhà. Xem vô tuyến truyền hình là thú tiêu khiển của nhiều người nhất và hầu như mọi gia đình đều có máy truyền hình. Trên 51% hộ gia đình có hai TV hay hơn nữa, và số giờ xem truyền hình trung bình của những người từ 4 tuổi trở lên là 25 giờ một tuần. Các thú vui khác là nghe nhạc, đọc sách, sửa chữa lặt vặt trong nhà và làm vườn.

Người Anh cũng rất thích xem và tham dự vào các môn thể thao. Đi bộ và bơi lội là hai hoạt động thể thao phổ biến nhất và được cả nam và nữ thực hiện đồng đều như nhau. Môn bi-da, bi-da dù, và phóng phi tiêu là các môn thể thao phổ biến kế tiếp cho các ông. Các môn thể thao có người xem phổ biến nhất là bóng đá và bóng bầu dục vào mùa đông, môn cri-kêt vá các môn điền kinh vào mùa hè.

Trong các năm gần đây ở Anh, một trào lưu mới đã phát triển, đó là giải trí cuối tuần hay giải trí vào ngày nghỉ. Có vô số loại hình hoạt động này để lựa chọn'. Có loại rất đơn giản như xếp gạch hay rất phức tạp như việc ra quyết định ở thị trường chứng khoán. Với những ai yêu thích nghệ thuật thì có các loại hình vẽ tranh màu nước, sơn dầu hay bút chì. Ai thích âm nhạc thì có thể chọn hát ka-rao-o-ke. Các loại như đóng giày hoặc khắc họa trên kính dành cho những người khéo tay. Ai muốn cải thiện trí óc có thể tham dự vào trò chơi “sống cùng với nhiều nghĩa”. Các khả năng cần có để tham dự vào giải trí cuối tuần rất rộng rãi, nghĩa là không có khả năng nào là cần thiết, ngoại trừ khả năng chi trả chi phí, chúng thật sự rất cao.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Read the passage, then choose the correct answer.

In the 20th century, magazines have been a major growth area of popular publishing. Specialist magazines cater to every imaginable field and activity. In the United Kingdom, over 12,000 periodicals, magazines, bulletins, annuals, trade journals, and academic journals are published on a regular basis. There are some 40 women's magazines and over 60 dealing with particular sports, games, hobbies, and pastimes. Although some US magazines, such as The Saturday Evening Post, has succumbed to competition of television, many continue "to have enormous international circulations, The Reader's Digest over 16 million, The National Geographic over 10 million. For many people, magazines have been the most available and widely used form of continuing education, providing information about history, geography, literature, science, and the arts, as well as guidance on gardening, cooking, home decorating, financial management, psychology, even marriage and family life.

Until the rise of television, magazines were the most available form of cheap, convenient entertainment in the English-speaking world. Radio served a similar function, but it was more limited in what it could do. Magazines and television, however, both address the more powerful visual sense. During the third quarter of the 20th century, coincident with a dramatic rise in the popularity of television, many general-interest, especially illustrated magazines went out of business. The shift in attention of a mass, audience from reading such magazines to watching television has been a major factor in this decline, but it is an implicit tribute from television to the older genre that its programs are generally organized in a single format and content.

1. From the passage, it can be inferred that ______.

a. movies have replaced magazines

b. the author is fond of magazines

c. almost all magazines are printed in English

d. home decorating magazine are dramatic

2. According to the passage, which of the following magazines is no longer printed?

a. The Saturday Evening Post        b. The Reader's Digest

c. The Nation                               d. The National Geographic

3. The passage implies that magazines ______.

a. are less visual than radio         b. put television out of business

c. influence television programs   d. have a limited range of subjects

4. The passage mainly discusses ______.

a. the rise and fall of the radio business

b. the growth and decline of magazines in the 20 century

c. magazines and continuing education

d. the decline of international circulation

5. What does the author say about mass audiences?

a. They have little influence on communications in the 20th century.

b. They have gone out of business.

c. They get information about gardening and psychology from radio.

d. They have shifted their attention from magazines to television.

Key

1 2 3 4 5
b a c b d

 

ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 14 Lớp 11

Trên đây là nội dung bài học Reading Unit 14 Lớp 11, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 11 Reading

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 14 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
OFF
ON