OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  (7) __________

  • A. 
   gap
  • B. 
   variety
  • C. 
   difference
  • D. 
   direction

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF