OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT

Starter: Welcome back! - Chào mừng quay trở lại!

Mở đầu chương trình Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends các em sẽ tìm hiểu về bài giảng Starter Welcome Back!, cùng nhau thực hành kĩ năng giới thiệu bản thân, bổ sung nhiều cấu trúc hay và làm quen với các người bạn mới. Bài học gồm các phần được biên soạn đầy đủ và chi tiết từ Lesson 1 đến Lesson 4. HOC247 tóm tắt lý thuyết, cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 • Starter lớp 3 Family and Friends Lesson 1 - I have/ He has...Where’s...?

  Starter - Lesson 1: I have/ He has...Where’s...?
 • Starter lớp 3 Family and Friends Lesson 2 - He has/ She has...

  Starter - Lesson 2: He has/ She has...
 • Starter lớp 3 Family and Friends Lesson 3 - Days of the week

  Starter - Lesson 3: Days of the week
 • Starter lớp 3 Family and Friends Lesson 4 - Toys, colors and numbers

  Starter - Lesson 4: Toys, colors and numbers
OFF