YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 14 sách GK Sinh lớp 11

Động lực nào đẩy được dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác là do sự chênh lệch áp suất. Dòng mạch rây di chuyển từ tế bào lá vào ống rây, rồi từ ống rây này qua ống rây khác qua các lỗ trong bản rây.
 • Ở tế bào lá cơ quan cho (nơi sản xuất saccarôzơ) có áp suất thẩm thấu cao hơn so với các tế bào cơ quan nhận (nơi saccarôzơ được sử dụng hay dự trữ). Do vậy, khi nối các tế bào của cơ quan cho với các tế bào của cơ quan nhận thì dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp hơn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Anh Tuyet

  (1) Lực đẩy của rễ có được là do quá trình hấp thụ nước.

  (2) Nhờ lực lực đẩy của rễ nước được vận chuyển từ rễ lên lá.

  (3) Hiện tượng ứ giọt là một thực nghiệm chứng minh lực đẩy của rễ.

  (4) Lực hút của lá đảm bảo cho dòng mạch gỗ được vận chuyển liên tục trong cây.

  Theo em, trong các ý kiến của bạn Sơn có bao nhiêu phát biểu đúng?

  a. 1

  b. 2

  c. 3

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Hoa Lan

  a. lực đẩy của rễ

  b. lực liên kết giữa các phân tử nước

  c. lực liên kết giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ

  d. lực hút do thoát hơi nước ở lá

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  1. Lực đẩy (áp suất rễ)

  2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá

  3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ

  4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, củ…)

  5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất

  a. 1-3-5

  b. 1-2-4

  c. 1-2-3

  d. 1-3-4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Linh

  a. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).

  b. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước).

  c. lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

  d. lực hút của quả đất tác động lên thành mạch gỗ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Tuyet

  a. Toàn bộ là chất hữu cơ

  b. Gồm nước, khoáng và axit amin, hormone

  c. Toàn bộ là nước và muối khoáng

  d. Toàn bộ là nước được rễ cây hút lên từ đất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bùi Anh Tuấn

  a. nước

  b. ion khoáng

  c. nước và ion khoáng

  d. Saccarôza và axit amin

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  a. Chất hữu cơ được tổng hợp ở lá và một số ion khoáng mới hấp thu

  b. Chất hữu cơ được tổng hợp ở lá và một số ion khoáng ở rễ.

  c. Chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ và một số ion khoáng được sử dụng lại

  d. Chất hữu cơ và nhiều ion khoáng khác làm pH dịch mạch rây từ 8,0 - 8,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  a. hoocmôn thực vật

  b. axit amin, vitamin và ion kali

  c. saccarôzơ

  d. cả A, B và C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  a. Trọng lực của trái đất

  b. Áp suất của lá

  c. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan rễ với môi trường đất

  d. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  a. quá trình cung cấp năng lượng của hô hấp

  b. sự chênh lệch áp suât thâm thấu giữa cơ quan cho và cơ quan nhận

  c. lực hút của thoát hơi nước và lực đấy của rễ

  d. lực đẩy của áp suất rễ và thoát hơi nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  (1) Cung cấp năng lượng ATP để vận chuyển chủ động.

  (2) Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với mạch gỗ.

  (3) Lực hút của thoát hơi nước và sức đẩy của rễ.

  (4) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa.

  a. 1,2,3,4

  b. 2,3,4

  c. 1,4

  d. 2,3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA