OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 14 sách GK Sinh lớp 11

Động lực nào đẩy được dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác là do sự chênh lệch áp suất. Dòng mạch rây di chuyển từ tế bào lá vào ống rây, rồi từ ống rây này qua ống rây khác qua các lỗ trong bản rây.
  • Ở tế bào lá cơ quan cho (nơi sản xuất saccarôzơ) có áp suất thẩm thấu cao hơn so với các tế bào cơ quan nhận (nơi saccarôzơ được sử dụng hay dự trữ). Do vậy, khi nối các tế bào của cơ quan cho với các tế bào của cơ quan nhận thì dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp hơn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON