OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 6 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 6 sách BT Sinh lớp 11

Quan sát hình dưới đây, cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ? Mô tả mỗi con đường. Hãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai Caspari?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Nước (và các chất khoáng hoà tan trong nước) đi từ đất qua lông hút vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường: con đường gian bào và con đường tế bào chất (qua các tế bào).

b) Mô tả mỗi con đường

  • Con đường gian bào: nước từ đất vào lông hút → gian bào của các tế bào vỏ tới đai Caspari: nước qua tế bào nội bì vào trung trụ → mạch gỗ.
  • Con đường tế bào chất: nước từ đất vào lông hút → tế bào vỏ → tế bào nội bì → vào trung trụ → mạch gỗ.

c) Vị trí và vai trò của vòng đai Caspari

  • Vị trí: Nằm ở phần nội bì của rễ.
  • Vai trò: Kiểm soát các chất đi vào trung trụ, điều hoà vận tốc hút nước của rễ.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 6 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON