OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 12 trang 19 SBT Sinh học 11

Giải bài 12 tr 19 sách BT Sinh lớp 11

Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là

A. khí khống.                             B. tế bào biểu bì.              

C. tế bào nội bì.                         D. tế bào nhu mô vỏ.

E. tế bào lông hút

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Con đường vận chuyển nước và các chất khoáng hòa tan: Đất → biểu bì (lông hút) → vỏ → nội bì → trung trụ (mạch gỗ).

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 19 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON