YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 14 sách GK Sinh lớp 11

Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các động lực giúp cho dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gồ cao lớn là:

  • Áp suất rễ (bơm đẩy đầu dưới): nước từ, đất vào lông hút của rễ cây theo cơ chế thụ động, các ion khoáng vào rễ cây theo cơ chế thụ động và chủ động (có sử dụng năng lượng) tạo ra áp suất rễ như bơm đẩy đầu dưới đưa nước lên.
  • Lực hút do sự thoát nước ở lá (bơm hút đầu trên): do hơi nước thoát vào không khí, tê bào khí khổng bị mất nước nên hút nước từ tế bào nhu mô bên cạnh. Tế bào nhu mô lại hút nước từ mạch gỗ ở lá, cứ như vậy làm thành lực hút từ lá đến rễ như bơm hút đầu trên kéo nước lên.
  • Do các phân tử nước có tính phân cực nên liên kết với nhau và giữa các phân tử nước với vách mạch gỗ làm thành cột nước liên tục từ rễ đến lá cây.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 14 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA