RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 3 trang 38 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 38 sách BT Sinh lớp 11

Chất nào sau đây không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu trong khẩu phần của người?

A. Pepsin.                                  B. Đường glucôzơ.

C. Tinh bột.                                D. Chất béo.

E. Vitamin A.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Các chất dinh dưỡng trong khẩu phần là các chất được tiêu hóa bằng các enzim và hấp thụ vào cơ thể người. 
  • Pepsin không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu trong khẩu phần của người.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 38 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA