RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 38 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 38 sách BT Sinh lớp 11

Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người là

A. cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

B. thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, cổ họng,

C. thực quản, cổ họng, dạ dày, ruột già, ruột non.

D. cổ họng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.

E. cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột già, ruột non.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Thức ăn di chuyển theo trình tự từ trên xuống dưới trong ống tiêu hóa.
  • Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người là cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA