RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 45 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu biết về quang hợp? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng trên quan diểm quang hợp:

  • Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.
  • Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.
  • Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hô hấp ánh sáng, tăng sự tích lũy chất hữu cơ vào cơ quan kinh tế.
  • Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA