RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 14 trang 17 SBT Sinh học 11

Giải bài 14 tr 17sách BT Sinh lớp 11

Hãy tính lượng CO2 hấp thụ và lượng giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

                            Ánh sáng mặt trời

6CO+ 12H2O ⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶ C6H12O+ 6O+ 6H2O

\(\frac{{{{6.15.10}^3}}}{{180}}mol\)                                           \(\frac{{{{15.10}^6}}}{{180}}mol\)

\({m_{{O_2}}} = \frac{{{{15.10}^6}.15}}{{180}}.32 = {16.10^6} = 16\) tấn 

\({m_{C{O_2}}} = \frac{{{{15.10}^6}.15}}{{180}}.44 = {22.10^6} = 22\) tấn

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 17 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Trần Phương Khanh

  tính chất 2 pha của quá trình quang hợp đc thể hiện ntn? trình bày tóm tắt pha sáng và pha tối.
  kết quả và ý nghĩa của quá trình quang hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  Câu 1: Trình bày sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quang hợp

  Câu 2: Trình bày quá trình quang hợp ở thực vật C3 ,C4 và cam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  tại sao hô hấp sáng làm tiêu hao sản phẩm quang hợp nhưng là một cơ chế giúp thực vật thích nghi với môi trường?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA