RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 45 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phần lớn các chất hữu cơ trong cây được tạo nên từ:

A. H20.                                         

B. C02.

C. Các chất khoáng.                     

D. Nitơ. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phần lớn các chất hữu cơ trong cây được tạo nên từ CO2

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA