RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 45 sách GK Sinh lớp 11 NC

Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng? 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng: Người ta đã chứng minh được rằng:

  • Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng.
  • Phân tích thành phần hóa học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta sẽ có các số liệu sau: C: 45%, O: 42 - 45%, H; 6,5% chất khô.
  • Tống ba nguyên tố này chiếm 90 - 95% khối lượng chất khô. 
  • Phần còn lại: 5 - 10% là các nguyên tố khoáng. Rõ ràng là 90 - 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ C02 và H20 thông qua hoạt động quang hợp.

→ Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA