ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 185 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 185 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:

Cảm ứng ở động vật.

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

   
2 Đối xứng hai bên (giun sán)    
3 Thân mềm, giáp xác, sâu bọ    
4

Động vật có xương sống

   
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

1.  Ruột khoang:

  • Tổ chức thần kinh: Hệ thần kinh lưới
  • Mức độ cảm ứng: Mức độ: phản ứng toàn thân không chính xác

2. Đối xứng hai bên (giun sán):

  • Tổ chức thần kinh: Chuỗi hạch thần kinh bụng
  • ​Mức độ cảm ứng: Mức độ: Phản ứng cục bộ và đơn giản

3. Thân mềm, giáp xác, sâu bọ:

  • Tổ chức thần kinh: Hệ thần kinh dạng hạch (hạch não, ngực, bụng)
  • ​Mức độ cảm ứng: Mức độ: phản ứng tương đối phức tạp và khá chính xác

4. Động vật có xương sống:

  • Tổ chức thần kinh: Hệ thần kinh hình ống
  • ​Mức độ cảm ứng: Mức độ nhiều: phản xạ phức tạp và chính xác

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 185 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA