RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 6 tr 186 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.6: Sinh sản ở thực vật và động vật. 

TT

Các hình thức sinh sản Thực vật Động vật

1

Sinh sản vô tính    
2 Sinh sản hữu tính    

 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

1. Sinh sản vô tính:

  • Thực vật: Là sự hình thành cây mới có đặc tính giống cây mẹ từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
  • Động vật: Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giao tử đực và cái.

2. Sinh sản hữu tính:

  • Thực vật: Là hình thức tạo cơ thể mới do có sự thụ tinh của hai giao tử đực và cái.
  • Động vật: Là hình thức sinh sản tạo cá thể mới nhờ có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 186 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA