RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 185 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 185 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1:

Cảm ứng ở thực vật.

TT

Vấn đề Hướng động Ứng động

1

Khái niệm    
2 Phân loại    
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng động:

1. Khái niệm: Là sự vận động của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường

2. Phân loại:

  • Hướng đất
  • Hướng sáng
  • Hướng nước
  • Hướng hóa

Ứng động:

1. Khái niệm: Là vận động của cây dưới ảnh hưởng của các tác nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể

2. Phân loại:

  • Vận động theo sự trương nước: cây trinh nữ, cây ăn sâu bọ.
  • Vận động theo đồng hồ sinh học: tạo giàn, nở hoa, thức ngủ.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 185 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA