OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 6: Quy trình Marketing


Quy trình marketing có thể biểu diễn bằng mô hình 9P. Quy trình này bao gồm 9 nội dung cơ bản của marketing như sau: Thông tin marketing, phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu cho thị trường mục tiêu, xây dựng thương hiệu cho thị trường mục tiêu, định giá thương hiệu cho thị trường mục tiêu, quảng bá thương hiệu cho thị trường mục tiêu, phân phối cho thị trường mục tiêu, dịch vụ khách hàng và hậu mãi.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Quy trình marketing có thể biểu diễn bằng mô hình 9P. Quy trình này bao gồm 9 nội dung cơ bản của marketing như sau:

P1. Thông tin marketing: nghiên cứu marketing là quá trình thu thập, phân tích có hệ thống những dữ liệu về các vấn đề liên quan đến hoạt động môi trường marketing gồm có môi trường vĩ mô và vi mô.

P2. Phân khúc thị trường: là chia thị trường không đồng nhất thành các khúc thị trường đồng nhất để làm nổi rõ lên sự khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi thái độ tiêu dùng về một loại sản phẩm nào đó có tính đồng nhất cao. Trên cơ sở của các khúc thị trường này, công ty sẽ chọn lọc một hay một số khúc thị trường phù hợp với mục tiêu thị trường.

P3. Chọn thị trường mục tiêu: thị trường mục tiêu là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu hoặc mong muốn mà doanh nghiệp quyết định đáp ứng.

P4. Định vị thương hiệu cho thị trường mục tiêu: định vị trong thị trường là việc đưa các ấn tượng tốt, đặc sắc, khó quên về sản phẩm công ty vào trong tâm trí khách hàng bằng các chiến lược Marketing mix thích hợp.

P5. Xây dựng thương hiệu cho thị trường mục tiêu: là một quá trình biến một tổ chức, sản phẩm, dịch vụ trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều khách hàng biết đến hơn, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng thông qua các yếu tố: hình ảnh thương hiệu; chiến lược truyền thồng thương hiệu...

P6. Định giá thương hiệu cho thị trường mục tiêu: giá là số lượng đơn vị tiền tệ cần thiết mà khách hàng phải bỏ ra để có được một sản phẩm với một chất lượng nhất định, vào một thời điểm nhất định, ở một nơi nhất định.

p7. Quảng bá thương hiệu cho thị trường mục tiêu: mục tiêu của quảng cáo thương hiệu là giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ nào đó nhằm ảnh hưởng đến các công chúng, đặc biệt là khách hàng mục tiêu.

P8. Phân phối cho thị trường mục tiêu: phân phối là một quá trình chuyển đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, thể hiện qua nhiều kênh phân phối khác nhau.

P9. Dịch vụ khách hàng và hậu mãi: là tất cả những gì cần thiết mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ.

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF