OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 5: Nguyên tắc của Marketing


Marketing có nhiều nguyên tắc, trong đó có 5 nguyên tắc cơ bản nhất của marketing là nguyên tắc chọn lọc, nguyên tắc tập trung, nguyên tắc giá trị khách hàng, nguyên tắc lợi thế khác biệt và nguyên tắc phối hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết về Nguyên tắc của Marketing.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Marketing có nhiều nguyên tắc, trong đó có 5 nguyên tắc cơ bản nhất của marketing là nguyên tắc chọn lọc, nguyên tắc tập trung, nguyên tắc giá trị khách hàng, nguyên tắc lợi thế khác biệt và nguyên tắc phối hợp.

Nguyên tắc chọn lọc: các doanh nghiệp khi làm marketing cần biết nguyên tắc chọn lọc là nguyên tắc chủ đạo trong marketing. Không công ty nào mà cạnh tranh với công ty khác mọi nơi, mọi lúc được. Vì thế không chọn lọc khách hàng thì không thể tập trung nguồn lực. Nhà marketing phải chọn lọc một hay một số thị trường mục tiêu phù hợp. Nếu chọn lọc mà không tập trung thì không thể tạo ra giá trị khách hàng. Ngược lại nếu tập trung mà không chọn lọc thì không thể tập trung được.

Nguyên tắc tập trung: khi đã xác định thị trường mục tiêu thì phải tập trung nguồn nhân lực, vật lực để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và marketing đạt hiệu quả.

Nguyên tắc giá trị: biểu thị sự thành công của một thương hiệu trong một thị trường mục tiêu khi nó có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cả về chức năng cũng như tâm lý. Nghĩa là khách hàng mục tiêu cảm nhận giá trị mà nó cung cấp cho khách hàng cao hơn đối thủ cạnh tranh.

Nguyên tắc khác biệt (hay dị biệt): là nguyên tắc đặt nền móng cho marketing; là tạo ra sự khác biệt của sản phẩm. Nói đến marketing là nói đến tạo khác biệt sản phẩm cho khách hàng. Tạo một thương hiệu cung cấp giá trị khách hàng so với thương hiệu cạnh tranh khác.

Nguyên tắc phối hợp: để đạt mục tiêu marketing phải được phối hợp nhịp nhàng các bộ phận trong công ty và các đối tác ở ngoài công ty nhằm tạo giá trị sản phẩm vượt trội cho khách hàng.

Nguyên tắc quá trình: môi trường marketing luôn luôn thay đổi mà marketing là một quá trình hoạt động của thị trường trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh. Những gì tạo nên giá trị cao cho khách hàng hôm nay có thể sẽ thay đổi trong ngày hôm sau. Vì vậy marketing là một quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không phải là một biến cố.

Tóm lại, công ty phải dựa vào nguyên tắc giá trị khách hàng. Bởi không cung cấp giá trị khách hàng thì không thỏa mãn được. Để làm điều này thì công ty, phải dựa vào nguyên tắc chọn lọc, tập trung để chọn thị trường mục tiêu mà công ty có khả năng cạnh tranh và tập trung phục vụ thị trường mục tiêu. Ngoài ra, phải tạo được lợi thế khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, sự khác biệt giữa thương hiệu này với thương hiệu khác. Bên cạnh đó là phải dựa vào nguyên tắc phối hợp các chức năng mà mọi thành viên tham gia. Và công ty củng cần chủ ỷ marketing là quá trình sản trình sản xuất kinh doanh, môi trường marketing luôn thay đổi. Công ty muốn tồn tại và phát triển phải luôn tuân theo nguyên tắc này. Mối quan hệ giữa các nguyên tắc marketing được biểu diễn trong hình sau:

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF